Puumala

Eroa kiireestä Saimaan sydämessä, Puumalassa!

Puumalan kunta haluaa turvata asukkailleen laadukkaasti ja tehokkaasti järjestetyt peruspalvelut ja hyvän ja terveen elämän edellytykset. Puumala on viihtyisä ja turvallinen paikka kuntalaisille ja lapsiperheille sekä yrittäjille ja muille kunnassa vieraileville.

Puumalan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää, Essotea. Kunnassa toimii hyvinvointiasema, josta saa muiden palveluiden lisäksi myös neuvolapalveluita.

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisia päivähoitopalveluja. Lapselle turvataan koko varhaiskasvatuksen ajan hänen kehitystasonsa mukainen hoito, huolenpito ja oppimisen edellytykset. Kasvu- ja oppimisympäristö on lapsilähtöinen.
Varhaiskasvatuspalveluja on tarjolla kirkonkylällä päiväkodissa entisellä Sinisellä koululla ja Hurissalossa perhepäivähoidossa. Tarjolla on tarvittaessa myös ilta- ja viikonloppuhoitoa. Kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat varhaiskasvatusta ilmaiseksi 20 tuntia viikossa. Kunnassa on käytössä myös kotihoidontuen kuntalisä.

Perusopetusta annetaan Puumalan yhtenäiskoulussa, jossa myös esiopetus järjestetään. Esi- ja perusopetuksen tavoitteena on turvata lapselle sellaiset opiskeluolosuhteet, että hänellä on koulun päätyttyä tiedonhankinnan ja tiedon soveltamisen valmiudet, perustiedot ja taidot sekä hyvä opiskelumotivaatio. 

Nuorisolle on Puumalan kunnassa tarjolla monipuolista kerhotoimintaa. Nuorisovaltuuston tarkoituksena on helpottaa nuorten mielipiteen tiedoksi saattamista hallintokuntien työskentelyssä. Nuorisotalolla voi harrastaa monenmoista ja siellä järjestetään teemailtoja ja muita tapahtumia. Lue lisää nuorisotoiminnasta.