Merkityksellistä aikaa sairaalavapaaehtoisena

eroakiireesta_sairaalavapaaehtoisia_Mikkeli_OlkaOn ollut ilo huomata, kuinka aktiivisia kolmannen sektorin toimijoita sekä vapaaehtoisia meillä on Etelä-Savossa. Työskentelen OLKA®-hankkeessa ja koen, että työni on monipuolista ja palkitsevaa. Järjestöjen ja sairaalavapaaehtoisten tärkeää roolia vahvistamaan saatiin huhtikuussa 2019 meille Mikkeliin ESTERY:lle (Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry) OLKA®-hanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kanssa ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Toiminnassamme on mukana n. 30 sotejärjestöä sekä 20 sairaalavapaaehtoista.

Kolmannen sektorin palvelut tuovat monipuolisen lisän potilaan hoitopolkuun mm. vertaistuen muodossa. Yhteistyömme on lähtenyt hyvin käyntiin ja toiminta on saanut hyvin jalansijaa sairaalamaailmassa. Työssäni näen, kuinka merkittävässä roolissa yhdistystoiminta voi parhaimmillaan olla varsinkin sairauteen sopeutumisvaiheessa. Vertaistuen merkitys on suuri niin potilaille kuin heidän läheisilleen.

eroakiireesta_sairaalavapaaehtoinen Elina_Mikkelin keskussairaalassa_Essote
Sairaalavapaaehtoinen Elina Mikkelin keskussairaalassa

OLKA®- toiminnan tavoitteena on, että vertaistuki ja muut järjestöjen tuottamat palvelut ovat kiinteä osa potilaan hoitopolkua. OLKA® kokoaa yhteen ja koordinoi toimintaa siten, että se vastaa mahdollisimman laajasti potilaiden, heidän läheistensä, järjestöjen ja sairaalan tarpeisiin. OLKA®-toiminnan myötä myös sairaalan vapaaehtoistoiminta on tullut näkyvämmäksi ja meillä Mikkelissä voit kohdata avuliaan sairaalavapaaehtoisen saapuessasi sairaalaan.

Sairaalavapaaehtoiset toimivat sairaalassa mm. aula-avustajina opastaen potilaita oikeaan paikkaan sairaalan sisällä. Osa vapaaehtoisistamme käy osastoilla juttukaverina tai vaikkapa päivän lehden lukijana. Mukana toiminnassa on myös eri yhdistysten vertaistukihenkilöitä, jotka ovat tukenasi, kun kaipaat kokemuksia ja tukea saman sairauden tai vamman kokeneelta. Sairaalavapaaehtoinen on usein potilaalle ns. rinnalla kulkija. Usein sairaalaan tulo voi olla jännittävä tilanne, tällöin sairaalavapaaehtoinen voi olla tukenasi.

Kaikki sairaalavapaaehtoisemme käyvät läpi ILONA- sairaalavapaaehtoisvalmennuksen. Valmennuksessa käydään läpi mm. organisaation esittelyä, hygieniaohjeita sekä yleisiä ohjeita sairaalassa toimimiseen. Seuraavaa vapaaehtoisvalmennusta olemme alustavasti suunnitelleet loppuvuodelle 2020. Vapaaehtoisiemme kanssa allekirjoitetaan sopimus, jossa he sitoutuvat mm. vaitiolovelvollisuuteen.

Näin poikkeusaikana olemme kehittäneet toimintaamme enemmän digitaalisiin palveluihin ja koostaneet mm. infoja eri kanaviin yhdistysten tarjoamista tukimahdollisuuksista julkisen sektorin rinnalle. Osa yhdistyksistä on kehittänyt vertaistukitreffejä verkkoon ja ns. digiloikan myötä varmasti tulevaisuudessa näitä uusia toimintamalleja voidaan hyödyntää fyysisten tapaamisten lisäksi.

Vapaaehtoisiemme kanssa olemme pitäneet säännöllisesti yhteyttä eri sovelluksien kautta etänä. Toimintaamme kuuluu tärkeänä osana vapaaehtoisiemme virkistys- ja tukimahdollisuudet (mm. työnohjaus). Meillä on hieno Olka®-henki ja valtakunnallinen tuki muilta OLKA®-toimijoilta. Yhteinen hyvä luo hienot edellytykset tärkeän toiminnan jalkauttamiseksi myös meille Mikkeliin. Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme, niin sairaalavapaaehtoiseksi kuin yhdistystoimijaksi. Yhdessä voimme suunnitella mm. eri teemoin yhdistysinfoja Olka®-pisteellemme sekä isompia tapahtumia, vaikkapa asiantuntijaluentotyyppisesti.

Mikkelissä toimii aktiivisesti myös eri toimijoista koostuva vapaaehtoiskoordinaattoreiden verkosto, joka kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan mm. vapaaehtoisiemme virkistäytymis- ja koulutusmahdollisuuksia.
Vapaaehtoistyö-sivustolta löytyy myös paikkakuntakohtaisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Suosittelen lämpimästi vierailemaan ko. sivustolla, mikäli vapaaehtoistoiminta kiinnostaa sinua. Meillä Mikkelissä on tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan ja me OLKA®- hankkeessa voimme myös tarvittaessa ohjata sinut eri toimijoiden vapaaehtoistyön pariin.

Tällä hetkellä toimimme poikkeustilanteen vuoksi etänä. Odotamme jo kovasti pääsyä OLKA®-pisteelle jatkamaan työtämme järjestöjen ja vapaaehtoisiemme kanssa.

Nähdään ja kuullaan toivottavasti pian OLKA®-pisteellä!

Teea Lång
TtM, OLKA® – projektipäällikkö

Teksti: Teea Lång
Kuvat: Mari Karjalainen

Teksti on julkaistu myös ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n blogissa.