Pertunmaan tavoitteena on olla Järvi-Suomen digitaalinen pikkujättiläinen

Pertunmaan tavoitteena on olla Järvi-Suomen digitaalinen pikkujättiläinen

Pertunmaan elinkeinostrategia lähtee ajatuksesta, että Pertunmaa on Järvi-Suomen digitaalinen pikkujättiläinen – ketterä ja uusiutuva yhteisö, joka houkuttelee ja innostaa niin yrityksiä, kuntalaisia kuin vapaa-ajan asukkaitakin.

Tulevaisuuteen tähdätään kohentamalla kuntalaisten, erityisesti seniorikansalaisten digitaalisia taitoja sähköisten palvelujen käyttämisessä.  Pyrimme kehittämään Pertunmaan kuntaa ihmisläheisen digitalisaation avustuksella elinvoimaiseksi pieneksi maaseutukunnaksi. Yhtenä tukijalkana näissä tavoitteissa on kunnan kattavat ja laajat yhteydet, laajakaistaverkosto.

Painopistealueena kunnan kehittämisessä on 5-tien varressa sijaitseva Kuortin taajama, jossa teollisuuspuisto jatkaa laajenemistaan ja ABC-aseman ympäristö houkuttelee liiketiloja.  Kunta on kokoonsa nähden panostanut merkittävästi Kuortin teollisuusalueen kehittämiseen tuloksekkaasti.

Pertunmaan torialueella ja sen ympäristössä voi hyvillä mielin todeta, että kesätori-projekti on houkutellut jokaisena lauantaipäivänä runsaasti väkeä paikalle.  Toriprojekti on hyvä esimerkki siitä yhdessä tekemisestä ja yhteisöllisyydestä, jonka tarve tulevien hallinnollisten uudistusten jälkeen entisestään korostuu pienemmillä paikkakunnilla.

Näistä lähtökohdista ponnistaen luotammekin Pertunmaalla siihen, että hyvä ja täysipainoinen elämä on mahdollista myös täällä maaseutukunnassa.

Tervetuloa Pertunmaalle!

Juha Torniainen
kunnanjohtaja / Pertunmaa