Mikkeli

Mikkelissä on kaksikymmentäkolme peruskoulua, joista viisi on yhtenäiskoulua, kaksi yläkoulua ja kuusitoista alakoulua. Kullekin koululle on määritelty oppilasalue, jonka mukaisesti oppilaan lähikoulu määräytyy.

https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/opetus-ja-koulutus/perusopetus