Juva

Eroa kiireestä ja muuta Juvalle – ihmisten yhteisöön

Juvalla on katse vahvasti tulevaisuudessa. Kirkonkylään on valmistunut uusi koulukampus, joka otettiin käyttöön tammikuussa 2021.  Martti Talvela -kampuksella uudet tilat saivat varhaiskasvatus, yhtenäiskoulu ja lukio. Lisäksi kampuksen liikuntahalli mahdollistaa monipuolisen harrastustoiminnan. Kampus on vahva panostus lapsiperheiden hyvinvointiin.

Neuvola tuottaa palveluja lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille sekä tarjoaa perhesuunnittelun palveluja. Juvalla kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Essote. Täältä löydät yleistä tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista kunnan hyvinvointiasemalla, jossa  muun muassa neuvola toimii.

Varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan Kummunmäen, Esikon ja Mesikämmenen päiväkodeissa. Lisäksi ryhmäperhepäivähoitoa tarjoavat Antintien ja Haapataipaleen yksiköt.
Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on lasten kotihoito, kun lasta hoidetaan kotona, perheen on mahdollista saada kotihoidon tukea.

Juvan kunnassa esiopetusta järjestetään alakouluissa. Perusopetusta on Hatsolan ja Paatelan kouluissa sekä Juvan yhtenäiskoulussa, joka siirtyi Martti Talvela -kampukselle. Kampukselle siirtyi myös lukio.
Lue lisää APIP -toiminnasta, perusopetuksesta, kouluterveydenhuollosta ja koulukuljetuksista kunnan sivuilta.

Lastenkulttuurikeskus Verso tuottaa palveluita Juvan kunnalle lastenkulttuurin osalta. Keskeistä Verson toiminnassa on taidetoiminnan vieminen suoraan lasten toimintaympäristöihin.

Nuorisopalveluiden tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mielekkäät toimintatilat ja tukea nuorten tasapainoista kehitystä erilaisten osallistavien toimintojen kautta. Juvalla on eri-ikäisille nuorille monenlaista toimintaa, hyvät tilat sekä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa muun muassa Lasten Parlamentin tai Nuorisovaltuusto R.A.T.A.S -toiminnan kautta.