Juva

Eroa kiireestä ja muuta Juvalle – ihmisten yhteisöön

Juvalla on katse vahvasti tulevaisuudessa. Martti Talvela -kampushankkeessa rakennetaan Kirkonkylään uusi yhtenäiskoulu, lukio ja päiväkoti sekä liikuntahalli. Uudet tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2021. Tämä on vahva panostus lapsiperheiden hyvinvointiin.

Neuvola tuottaa palveluja lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille sekä tarjoaa perhesuunnittelun palveluja. Juvan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Essote. Täältä löydät yleistä tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista kunnan hyvinvointiasemalla, jossa  muun muassa neuvola toimii.

Varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan Kummunmäen, Esikon ja Mesikämmenen päiväkodeissa. Lisäksi ryhmäperhepäivähoitoja tarjoavat Antintien, Haapataipaleen, Virastotien sekä Vuorenmaan yksiköt. Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on lasten kotihoito. Kun lasta hoidetaan kotona, perheen on mahdollista saada kotihoidon tukea.

Juvan kunnassa esiopetusta järjestetään alakouluissa. Juvalla toimii tällä hetkellä neljä ala-asteen koulua, yläaste ja lukio. Lue lisää APIP -toiminnasta, perusopetuksesta, kouluterveydenhuollosta ja koulukuljetuksista.

Lastenkulttuurikeskus Verso tuottaa palveluita Juvan kunnalle lastenkulttuurin osalta. Keskeistä Verson toiminnassa on taidetoiminnan vieminen suoraan lasten toimintaympäristöihin.

Nuorisopalveluiden tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mielekkäät toimintatilat ja tukea nuorten tasapainoista kehitystä erilaisten osallistavien toimintojen kautta. Juvalla on eri-ikäisille nuorille monenlaista toimintaa, hyvät tilat sekä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa muun muassa Lasten Parlamentin tai Nuorisovaltuusto R.A.T.A.S -toiminnan kautta.