Kangasniemi

Eroa kiireestä ja valitse Suomen kaunein kunta – Kangasniemi

Kangasniemellä on hyvä imago ja usko tulevaisuuteen, mistä on osoituksena muun muassa investointi Kansis-keskukseen, jossa koulu ja kirjasto toimivat.

Kangasniemen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Essote. Täältä löydät yleistä tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista. Kunnassa toimii oma hyvinvointiasema, jossa on tarjolla myös neuvolapalvelut.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lasten kasvua ja kehitystä yhdessä kotien kanssa. Vaihtoehtoina löytyy hoitopaikkoja päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoidossa tai perhepäivähoidossa. Myös vuorohoitoa on järjestettävissä.  Otto Mannisen koulun yhteydessä toimii yksityinen Päiväkoti Pikkuväki.

Esiopetusta järjestetään Kalliolan, Koittilan, Otto Mannisen, Vuojalahden ja Äkryn kouluilla.
Kangasniemellä on kyläkouluja keskustan koulujen lisänä. Perusopetus on järjestetty kuudessa alakoulussa ja Kankaisten yläkoulussa, joka toimii uudella Kansis-keskuksella.

Pienille koululaisille (0-2 lk) on tarjolla sekä aamupäivä- että iltapäivätoimintaa, mikä helpottaa arjen sujumista lapsiperheissä.

Kangasniemen lukio on yleislukio, jonka liikkuva lukio- ja hyvinvointi-/urheiluvalmennuksessa hyödynnetään kunnan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Lukiossa panostetaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja yksilölliseen ohjaamiseen.

Kangasniemen nuorisotoimi tarjoilee monenlaista palvelua ja tekemistä nuorille. Kunnassa toimii myös nuorisotila Ottis sekä Kangasniemen Nuorisovaltuusto.

Katso lisää Kangasniemen harrastus- ja ajanvietto mahdollisuuksista vapaa-aika -sivulta.