Mäntyharju

Rakkaudella, Mäntyharju – eroa kiireestä ja rakastu

Mäntyharju tarjoaa ainutlaatuisen luonnon ja tasokkaan rakennetun ympäristön vuoksi hyvät olosuhteet lapsiperheille. Kunta on kaunis ja mäntyharjulaiset sydämellisiä. Kunnan kouluissa ja varhaiskasvatuksessa panostetaan kansainvälistymiskehitykseen ja tarjolla on sekä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta (musiikki) että yleisen oppimäärän opetusta (lapsille ja nuorille teatteri, kuvataide- ja käsityö ja musiikki sekä aikuisille käsityö). Lue lisää!

Mäntyharjun kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Essote. Täältä löydät yleistä tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista. Kunnan hyvinvointiasemalla toimii myös neuvola.

Mäntyharju on maksanut lasten kotihoidon tuen lisäksi kuntalisää, joka täydentää varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on yhteistyössä vanhempien kanssa hyvän itsetunnon, sosiaalisten valmiuksien, erilaisuuden hyväksymisen sekä hyvien tapojen omaksuminen turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Varhaiskasvatuspalveluja annetaan kunnallisena palveluna päiväkoti Mustikkatassussa ja perhepäivähoidossa.

Esiopetusta järjestetään perusopetuksen yhteydessä Yhtenäiskoulussa.

Mäntyharju tarjoaa hyvät edellytykset koulunkäynnille ja opiskelulle. Perusopetusta annetaan Yhtenäiskoulussa, lisäksi kunnassa toimii lukio ja kansalaisopisto.

Nuorisopalveluiden tehtävä on  nuorten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukeminen. Nuorisotyö pyrkii edistämään sukupolvien välistä positiivista vuorovaikutusta ja nuorisopolitiikan toteutumista kunnassa. Kunnassa toimii muun muassa nuorisotila Nuorten Askel. Café leksA taas tarjoaa helpotusta pikkunälkään sekä muita elämän eväitä Nuorten Askeleella.