Mikkeli

Perheet viihtyvät Mikkelissä. Eroa kiireestä ja muuta hyvän tukikohtaan!

Kuva Paula Myöhänen

Mikkeli tarjoaa lapsiperheille kaikki kaupungin edut ollen samalla turvallinen ja lähellä kaikkea. Työ, perhe ja harrastukset on helppo yhdistää sujuvaksi arjeksi. Saimaan kaunis Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää, jossa on laadukkaat peruspalvelut lapsiperheille ja asukkaiden mahdollisuudet harrastamiseen ja itsensä kehittämiseen ovat monipuoliset. Mikkelissä järjestetään paljon lapsille suunnattuja tapahtumia.

Mikkelissä sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää maakunnallinen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote.  Mikkelissä on tarjolla monipuoliset  neuvolapalvelut ja Perheneuvo -palvelu jonne voi lähettää kysymyksiä tai huolia oman perheesi, ystäväsi tai muun perheen tilanteeseen liittyen. Perheneuvo pyrkii varhaisella avuntarpeen tunnistamisella tukemaan perheiden hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Mikkelissä tarjotaan sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta. Mikkelissä on 23 kunnallista päiväkotia, joissa on alle 3-vuotiaiden, 3–5-vuotiaiden, 1–5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten lasten ryhmiä sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten pienryhmiä. Tarjolla on myös iltahoitoa tai vuorohoitoa. Katso lisää vaihtoehdoista kaupungin sivulta.

Esiopetus pyritään järjestämään lähipalveluperiaatteella ja yhteistyössä lapsen tulevan koulun kanssa.

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa, joka tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Mikkelissä on useita peruskouluja; yhtenäiskouluja, yläkouluja ja alakouluja. Oppilaan lähikoulu määräytyy oppilasalueen mukaan.
Tarjolla on myös liikuntaan ja musiikkiin painotettua perusopetusta, joihin  hakeudutaan oppilasvalinnan kautta.

Valteri-koulu Mikael on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Esi- ja perusopetuksen lisäksi Mikkelissä saa laadukasta lukio-opetusta Mikkelin lukiossa, Etä- ja aikuislukiossa, Otavan Opiston aikuislukiossa sekä Nettilukiossa. Ammatillista koulutusta tarjoaa alueen vahvin ammatillinen kouluttaja, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu sekä Suomen nuoriso-opisto Paukkula.

Lisäksi kaupungissa saa korkeakoulutusta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK), Mikkelin yliopistokeskuksella (MUC) sekä kesäyliopistossa. Muita oppilaitoksia ovat Otavan Opisto ja Mikkelin musiikkiopisto.

Nuorisolle löytyy Mikkelistä paljon tekemistä ja harrastuksia. Mikkelissä toimivat muun muassa Lasten parlamentti ja Mikkelin nuorisovaltuusto. Nuorisotilojen toimintaa voit seurata Po1nt:ista.

Mikkelin lapsiperheverkosto on kaikille avoin verkosto, joka tukee Mikkelin alueen lapsiperheitä. Ohjausta, tukea ja osallisuutta 13-29-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen tarjoaa myös  Ohjaamo Olkkari.