Korkeakouluopinnot

0,00 

Kuvaus

Mikkelissä toimivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Mikkelin yliopistokeskus (MUC), Mikkelin kesäyliopisto, Otavan Opisto ja Mikkelin musiikkiopisto.

Mikkelin yliopistokeskus on verkostomallinen kolmen yliopiston osaamiskeskittymä. Yliopistokeskus perustuu  Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen. Mikkelin yliopistokeskuksella on tarjolla mm. Suomen ainoa kokonaan englanninkielinen kauppatieteiden kandidaattiohjelma.

Mikkelin kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä ammatillista täydennyskoulutusta työelämässä tarvittavien tietojen ja osaamisen päivittämiseen. Lisäksi kesäyliopistossa järjestetään muuta vapaan sivistystyön koulutusta.