AD

Mielenkiintoisia haasteita idearikkaalle ja osaavalle AD:lle, jolla on jo vahvaa kokemusta ja näyttöä monipuolisista suunnittelutöistä.

Oletko osaava ja luova heittäytyjä, jolla on kokemusta AD:n tehtävistä? Haluat saada osaamistasi ja taitojasi vastaavia haasteita, joita haluat toteuttaa yhdessä luovan tiimin kanssa? Ovatko idearikkaus ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia uudella tavalla taitoja, joita muut sinussa ihailevat? Janoat haasteita ja kaipaat mahdollisuutta näyttää osaamisesi erilaisten asiakkuuksien kanssa?

Tällaista osaajaa etsimme: 

  • Sinulla on kyky ratkaista asiakkaidemme moninaisia viestintätarpeita 
  • Osaat ajatella kokonaisuuksia ja pystyt pitämään käsissäsi myös laajoja asiayhteyksiä
  • Sinulla on useamman vuoden kokemus AD:n tehtävistä
  • Hallitset graafisen suunnittelun työkalut (Adobe CS, Office 365)
  • Hallitset erilaisten painomenetelmien ja viestintävälineiden vaatimukset
  • Sinulla on oma-aloitteisuutta, tunnollisuutta ja huolellisuutta
  • Osaat etsiä ja löytää tietoa myös silloin, kun omat tiedot ja taidot eivät riitä
  • Pystyt tarvittaessa tuottamaan ja ideoimaan myös tekstiä