Hirvensalmen varhaiskasvatuksen vahvuudet ovat lähiluonnossa

Heippa! Meillä täällä Hirvensalmella järjestetään varhaiskasvatusta kunnallisessa päivähoidossa, koulun esiopetuksessa ja seurakunnan kerhoissa. Kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat vuoropäiväkoti Omppu, Lahnaniemen ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoito. Ja niistä enemmän seuraavaksi.

Vuoropäiväkoti Omppu on miltei Hirvensalmen keskustassa. 21-paikkainen Omppu on järven rannalla ja metsän vieressä. Vuoropäiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta perheiden tarpeen mukaan, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Jos on tarvetta yöhoitoon, se järjestetään ostopalveluna Mikkelissä tai Mäntyharjussa. Meillä rakennetaan myös uutta hirsistä päiväkotia! Rakennusprosessi alkaa kesän 2020 aikana ja vuoropäiväkoti Omppu muuttaa sinne näillä näkymin syksyllä 2021. Ompussa ollaan tästä innoissaan ja suunnittelutyö on kovassa käynnissä. 🙂

eroakiireesta_kevättapahtuma Eijan pihalla_perhepäivähoito_Hirvensalmi_Mikkelin seutu
Kevättapahtuma perhepäivähoitaja Eijan pihalla.

Toinen yksikkö, eli Lahnaniemen ryhmäperhepäiväkoti, tuttavallisemmin Ryhmis, toimii Lahnaniemen koulun yhteydessä. Ryhmiksessä työskentelee kaksi työntekijää ja ryhmä on mitoitettu ryhmäperhepäivähoidosta annetun säädöksen mukaan.

Kolmas yksikkömme on perhepäivähoito. Perhepäivähoito on kodinomaisessa ympäristössä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Meillä Hirvensalmella toimii tällä hetkellä kolme omassa kodissaan työskentelevää kunnallista perhepäivähoitajaa.

Toiminnastamme

Hirvensalmen varhaiskasvatussuunnitelma luo raamit pedagogiselle toiminnalle. Pedagogiset painopistealueet Hirvensalmella ovat leikki, vuorovaikutus, liikunta ja osallisuus. Näistä neljästä leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa, joka edistää lasten kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.

Varhaiskasvatuksessa rohkaistaan lapsia hyvään vuorovaikutukseen toistensa kanssa, sekä toimimaan ryhmän jäseninä. Henkilöstö tukee lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii ystävyyssuhteita.

eroakiireesta_Lahnaniemen Ryhmiksen lapsia metsässä_joen varrella_Hirvensalmi_Mikkelin seutu
Lahnaniemen ryhmiksen lapsia lähimetsässä.

Lapsia ohjataan liikkumaan monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan tuomaa iloa. Tätä helpottaa se, että Hirvensalmella on paljon mahdollisuuksia myös ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. Varhaiskasvatusyksiköistä vuoropäiväkoti Omppu on mukana valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa, Liikkuva varhaiskasvatus. Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Vuoropäiväkodissa on käynnissä myös Ompun Liikuntahanke, jolle on saatu valtionavustusta vuodelle 2020. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikuntaa lasten arkeen, kehittää toimintatapoja ja –menetelmiä, lisätä työntekijöiden osaamista, sekä edistää lasten yhdenvertaisuutta huomioiden lasten ja huoltajien osallisuus toiminnoissa. Sekä Liikkuva varhaiskasvatus – ohjelmasta että Ompun liikuntahankkeesta jaetaan tietoa ja ideoita myös muille Hirvensalmen varhaiskasvatusyksiköille.

Neljäs varhaiskasvatuksen painopistealue on osallisuus. Siinä panostetaan lasten ja huoltajien osallistumiseen mm. varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti varhaiskasvatuksen laatua. Tällä hetkellä on käynnissä esimerkiksi Arviointiperustainen laadun kehittäminen varhaiskasvatuksessa – hanke 2019–2020 yhdessä lähikuntien kanssa.

Hirvensalmen varhaiskasvatuksen vahvuus on luonto- ja ympäristökasvatus. Lähiluonto metsineen on meillä sekä oppimisen kohde että oppimisympäristö. Teemme sinne säännöllisesti retkiä ja annamme lapsille mahdollisuuden löytää ja kehittää omaa suhdettaan luontoon.

Korona

Koronan vaikutus on näkynyt myös Hirvensalmen varhaiskasvatuksessa. Hallituksen suosituksen mukaan lapset ovat olleet kotihoidossa, jos siihen on ollut mahdollisuus. Lapsia onkin ollut vähemmän paikalla kuin normaalisti. Hygieniakasvatus sekä itsestä huolehtimisen taitojen harjoittelu ovat olleet esillä päivittäin kuten yleensäkin arjessa. Kotona oleviin lapsiin on pidetty yhteyttä mm. kirjein ja videoin.

Toimintakausi on ollut tapahtumarikas ja paljon on ehditty tehdä kaikenlaista yhdessä lasten kanssa. Odotamme kesää innolla. Kohta päästään nauttimaan lämpöisistä päivistä uimisen, metsäretkien ja luonnossa liikkumisen merkeissä.

Tervetuloa tutustumaan Hirvensalmen varhaiskasvatukseen.
Mukavaa ja rentouttavaa kesän aikaa Sinulle!

Terveisin,
Hirvensalmen varhaiskasvatusväki

 

Teksti ja kuvat: Hirvensalmen varhaiskasvatus